طراحی داروخانه شبانه روزی

مهم ترین عناصر در طراحی دکوراسیون داروخانه شبانه روزی

طراحی داروخانه شبانه روزی باید به عوامل گوناگونی توجه کرد . به دلیل اینکه این داروخانه باید به طور مداوم باز باشد و پرسنل در مدت زمان زیادی در این مکان هستند و همین طور میزان برقی که در نورپردازی داروخانه مصرف می‌شود در طراحی دکوراسیون داروخانه شبانه روزی عناصر گوناگونی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد ، با در نظر نگرفتن قواعد طراحی دکوراسیون داروخانه شبانه روزی ، فضای دکوراسیون داروخانه قابل برای ساعات طولانی قابل تحمل نخواهد بود و همین طور ممکن است هزینه های اضافی ای ایجاد کند .

ادامه مطالعه

بازسازی دکوراسیون داروخانه چه نکاتی دارد

بازسازی دکوراسیون داروخانه چه نکاتی دارد؟ استاندارد های بازطراحی داروخانه

بازسازی دکوراسیون داروخانه چه نکاتی دارد؟
اصول و استاندارد های طراحی دکوراسیون داروخانه از نظر سازمان غذا و دارو چیست ؟
در این مقاله به پاسخ گویی این سوالات پرداخته ایم .

ادامه مطالعه

مهم ترین اشتباهات در طراحی دکوراسیون داروخانه کوچک

مهم ترین اشتباهات در طراحی دکوراسیون داروخانه کوچک باعث بروز امدن تاثیرات منفی در محیط خواهد شد . در این مقاله به صورت کامل به این اشتباهات پرداخته ایم .

ادامه مطالعه

طراحی دکوراسیون داروخانه کوچک چگونه است؟

: گروه معماری پاکاد با افزایش دانش خود در زمینه طراحی داروخانه کوچک اقدام به تحلیل کلی مهم ترین فاکتور های طراحی دکور داروخانه یا فارمسی کوچک کرده است. داروخانه های کوچک در طراحی دکوراسیون خود چالش های نهفته ای دارند که به دست معماران و طراحان پاکاد قابل حل است.

ادامه مطالعه