بهترین داروخانه مشهد | داروخانه دکتر میرهادی‌زاده

با توجه به موقعیت داروخانه دکتر میرهادی‌زاده که در مرکز شهر مشهد قرار دارد ، احتمالا این داروخانه را در بلوار سجاد دیده باشید این داروخانه یکی از 19 داروخانه موجود در بلوار سجاد است که میتوان گفت بهترین داروخانه در مشهد و جامع ترین داروخانه در منطقه می‌باشد . داروخانه دکتر میرهادی‌زاده تنها یک فارمسی عادی برای فروش دارو نیست ، محصولات دیگری مانند داروهای طبی و نسخه ای ، تجهیزات پزشکی ، محصولات آرایشی بهداشتی ، مکمل های تقویتی ، بدنسازی و ورزشی نیز در این داروخانه موجود می‌باشد .

ادامه مطالعه