پاکاد

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی سعیده

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

بازسازی وطراحی دکوراسیون این پروژه در سال 1397توسط گروه معماری پاکاد انجام شد. سالن زیبایی سعیده واقع در بلوار هاشمیه ، با متراژ 70متر به وسیله گروه معماری پاکاد به صورت صفر تا صد باز سازی شد .

سبک طراحی دکوراسیون سالن زیبایی سعیده با توجه به خواسته کار فرما و نوع گزینش سبک از بیــن طراحی های سه بعدی انجـام شــده تـوسـط طراحان گروه معماری پاکاد ، طراحی دکوراسیون این پروژه به صورت مدرن اجرا شد .

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

گروه معماری پاکاد در بخش طراحی دکوراسیون کف پوش سالن از سرامیک 30cm*100cm به  رنگ مشکی و 20cm *120cm پالتی که از مقاومت و ماندگاری بالایی برخوردار است استفاده کرده ایم.

در قسمت طراحی دکوراسیون دیوار ها از چوب روسی به دلیل داشتن مرغوبیت و حالت پذیری بالا به همراه رنگ اکریلیک که دارای پایداری بلند مـدت ،تـوانایی جذب نکردن گردو خاک به خود و قابل شستشو نیز است به کار برده ایم .

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

در بـخش دیـگر طـراحی دکوراسیـون دیوار از آجـر دکـوراتیـک مـدل قـزاقـی به کـار برده ایم. 

در ناحیه طراحی دکوراسیون سقف از کناف به دلیل قیمت مناسب ،نصب فوری و انعطاف پذیری بالا بهره برده ایم.

طراحی بیرونی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی بیرونی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی بیرونی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی بیرونی دکوراسیون سالن زیبایی

. طراحی های سه بعدی پیش از پیاده سازی پروژه .

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی
طراحی دکوراسیون سالن زیبایی


. ویدیو طراحی دکوراسیون و پیاده سازی نهایی سالن زیبایی سعیده .

افکار خود را به اشتراک گذارید