موقعیت مکانی پروژه:شهرک صنعتی ، فاز 2( بخش بازرگانی )
متراژ پروژه:125
مدت زمان انجام پروژه:25 روز
بازه انجام پروژه:1401/12/6-1401/11/16

مقدمه طراحی دفتر اداری پویاگستر خراسان:

پروژه طراحی دکوراسیون شرکت پویاگستر واقع در شهرک صنعتی در سال 1401 آغاز شد . طراحی دفتر اداری پویاگستر از بهمن ماه 1401 شروع و تا شهریور ماه 1402 ادامه یافت . در این بازه زمانی ابتدا بخش بازرگانی، اتاق مدیریت و بخش IT و در نهایت اتاق مدیرعامل طراحی و پیاده سازی شد .مهم ترین اهداف کارفرما از باز سازی و طراحی فضای اداری شرکت ایجاد اداره ای بروز با جدید ترین متریال ها و همین طور داشتن محیطی بهینه و استاندارد بود. به دلیل اینکه در محیط اداری افراد حاضر در محیط به مدت زمان طولانی مشغول به کار هستند ، پیش از طراحی باید استاندارد ها و الزامات مربوط به HSE در آن اعمال و پیاده سازی کنیم .
به طور کلی از اصلی ترین پلن های پیاده سازی شده توسط گروه معماری پاکاد در همه بخش ها طراحی اجرای دکوراسیون چوب ، پارتیشن بندی های استاندارد ، سیم کشی و نورپردازی بود محیط بود .

توضیحات طراحی دکوراسیون بخش بازرگانی پویاگستر:

مساحت بخش بازرگانی 125 متر مربع می‌باشد . طراحی شرکت اداری در بهمن ماه 1401 آغاز شد و به مدت 25 روز تا اتمام پروژه زمان برد . همکاری شرکت پویاگستر با گروه معماری پاکاد در اولین گام از بخش طراحی بازرگانی آغاز شد . طراحی بخش بازرگانی شرکت پویاگستر به دلیل قرار گیری تیم بازرگانی در این فضا تاکید بر ایجاد فضایی داشتند که استاندارد های اصولی برای ماندن در مدت زمان زیاد را داشته باشد .
در طراحی بخش بازرگانی شرکت پویاگستر تلاش شد با استفاده از پارتیشن بندی مناسب و قرار گیری فضای سبز با استفاده از شلف محیطی مناسب برای این بخش ایجاد کند .

به طور کلی در این بازه زمانی ، اجرای دکوراسیون چوب ،طراحی و نصب پارتیشن بندی ها ،طراحی و بار گذاری شلف ، سیم کشی و نورپردازی بازرگانی پویا گستر طراحی و پیاده سازی شد.

چالش های پروژه طراحی دفتر اداری پویاگستر خراسان بخش بازرگانی پویاگستر خراسان :

در طراحی این پروژه با توجه به زمینه فعالیت افراد و میزان مساحت محیط به درخواست کارفرما با طراحی پارتیشن تقسیم بندی شد . پارتیشن بندی به تعداد مناسب با مقدارد فضای اصولی و شکلی استاندارد از چالش های طراحی فضای بازرگانی شرکت پویا گستر بود .

تصاویر طراحی دفتر اداری پویاگستر خراسان اتاق بازرگانی پویاگستر

موقعیت مکانی پروژه :شهرک صنعتی ، فاز 2 ( بخش مدیریت)
متراژ پروژه :125
مدت زمان پروژه :20 روز
بازه انجام پروژه:1401/12/27-1402/01/16

توضیحات طراحی دکوراسیون بخش مدیریت پویاگستر :

طراحی دکوراسیون بخش مدیریت شرکت پویا گستر به مدت 20 روز در تاریخ اسفندماه 1401 تا فروردین ماه 1402 انجام شد . فضای داخلی بخش مدیریت پویاگستر به متراژ 125 بود که با توجه به مساحت این بخش در این بازه زمانی عملیات ، دکوراسیون چوب، طراحی و پارتیشن بندی فضا ، نورپردازی و سیم کشی پیاده سازی شد .

چالش های طراحی دکوراسیون بخش مدیریت پویاگستر:

با توجه به اینکه اتاق مدیریت یکی از اصلی ترین اتاق های شرکت پویاگستر می‌باشد نمی‌توانستیم در مدت زمان مناسبی طراحی این بخش را اجرایی کنیم ، و با توجه به مساحت نسبتا بالای سالن و آیتم هایی که باید در آن پیاده سازی می‌شد ، مدت زمان طراحی و پیاده سازی بسیار محدودی داشت که می‌توان از چالش های مهم این بخش اشاره کرد.

تصاویر طراحی دفتر اداری پویاگستر خراسان اتاق مدیریت

موقعیت پروژه:شهرک صنعتی ،فاز2 (بخش IT)
متراژ پروژه:190
مدت زمان پروژه:30 روز
بازه انجام پروژه:1402/03/17-1402/04/25

توضیحات طراحی دکوراسیون بخش IT :

طراحی دکوراسیون بخشIT شرکت پویاگستر به مدت 30 روز از مرداد ماه 1402 تا اواخر تیرماه 1402 زمان برد . بخش IT به متراژ 190 متر مربع بود که در این بخش نیز همانند بخش بازرگانی عملیت طراحی دکوراسیون چوب ، پارتیشن بندی استاندارد ، سیم کشی و نورپردازی اجرا شد . با توجه به اهمیت بالای بخش بازرگانی ، امکان زمان بندی مناسبی وجود نداشت و پروژه باید در کم ترین زمان طراحی و پیاده سازی می‌شد تا سریع تر از حالت وقفه خارج شود .

تصاویر طراحی دفتر اداری پویاگستر خراسان اتاق IT

موقعیت پروژه: شهرک صنعتی ، فاز 2 ( اتاق مدیرعامل)
متراژ پروژه :70 متر
مدت زمان پروژه :30 روز
بازه انجام پروژه :1402/05/25-1402/06/17

توضیحات طراحی دکوراسیون بخش مدیرعامل پویاگستر :

طراحی دکوراسیون بخش مدیرعامل به مدت 30 روز از مرداد ماه 1402 تا شهریور ماه 1402 زمان برد . بخش مدیرعامل به متراژ 75 متر مربع بود که در این بخش نیز سرعت پیاده سازی و اجرای آیتم های درخواستی اهمیت بالایی داشت . در همین مدت زمان کوتاه عملیات طراحی دکوراسیون چوب ، رنگ آمیزی ، نورپردازی و سیم کشی پیاده سازی شد .

تصاویر طراحی دفتر اداری پویاگستر بخش مدیرعامل

چراشرکت پویاگستر برای طراحی دفتر اداری گروه معماری پاکاد را انتخاب کرد؟

مدیران شرکت پویاگستر توسط اشخاصی که با ما سابقه همکاری داشته اند آشنا شدند و بعد از مشاهده نمونه کارها انجام شده و رزرومه موجود توسط گروه معماری پاکاد همکاری با ما را آغاز کردند .

تصاویر طراحی بخش بازرگانی اداره پویاگستر خراسان

آدرس شرکت پویاگستر خراسان کجاست؟

آدرس : مشهد ، شهرک صنعتی ، فاز2 ، اندیشه 5، دانش 4
نشانی وب سایت شرکت پویاگستر خراسان جهت دریافت نوبت : سایت شرکت پویاگستر خراسان