رزومه گروه معماری پاکاد

معماری هنر خلق کردن مکانی است که در نخستین نگاه لذت و آرامش را به روح احیا کند .
شرکت پاکاد با گرد آوری گروهی از برترین طراحان و معماران ، در تکاپوی آن است که چشم انداز وسیع رویا های شمارا در کنار نوآوری و تفکر برآورده سازد.

رزومه گروه معماری پاکاد
رزومه گروه معماری پاکاد
رزومه گروه معماری پاکاد

افکار خود را به اشتراک گذارید